home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

 

O zaštiti uopšte - kako se zaštititi
Virusi i trojanci
Anti virus programi
Firewall programi
Novi virusi
Rečnik

 


Firewall programi


Veza između lokalnog računara (localhost) i udaljenog računara na mreži (remote host) zasnovana je na skupu TCP/IP protokola (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Svaki host na Internetu ima svoju IP adresu: četiri broja između 0 i 255 međusobno odvojenih tačkom. Veza se uspostavlja preko određenog lokalnog i udaljenog porta ( tačke kroz koju podaci mogu ući ili napustiti mrežu). Da bi haker mogao pristupiti određenom računaru, mora znati njegovu IP adresu, a taj računar mora imati "otvoren" neki port .
Hakeri najčešće napadaju preko programa koji se zovu skeneri (skeniraju računar žrtve, tragajući za otvorenim portom). Trojanci drže određene portove otvorenim i čekaju zatev za konektovanjem od strane klijent aplikacije sa računara hakera.
Firewall je sistem dizajniran da kontroliše protok informacija između lokalnog hosta i bilo kog udaljenog hosta na mreži. Koristi se kao sredstvo za smanjenje rizika od neželjenog pristupa sistemu ili lokalnom računaru. Firewall program instaliran na Vašem računaru prijaviće svaki pokušaj konekcije sa udaljenim računarom, dajući mogućnost da se ona odobri ili blokira.


AtGuard
Odličan program koji pored firewalla poseduje i opcije web filtera i blokiranja opakih ActiveX i Java Script-ova. Posle uključivanja opcije firewall, AtGuard će Vas za svaki program pitati da li mu dozvoljavate da pristupi Internetu na određenom portu. Konekciju možete dozvoliti jednom, dozvoliti uvek (za programe koje redovno koristite kao: IE ili Netscape), odbiti jednom ili odbiti uvek. Ako izaberete opciju Settings>Firewall mozete pogledati spisak otvorenih portova i programa koji ih koriste i IP adrese udaljenih hostova na mreži sa kojima je Vaš računar ostvario konekciju, a na opciji Event Log videti kompetnu istoriju konekcija i sačuvati log fajl u txt obliku tako da ga možete poslati svom provajderu u slučaju napada. Kompletno uputstvo za podešavanje možete pogledati na: http://www.zastita.co.yu/atguard.html
Program možete naći na: http://www.bankerinter.net


BlackICE Defender
Ovaj program firme NetworkICE www.networkice.com sastoji se iz dva dela: korisničkog interfejsa i firewall aplikacije. Podešavanje se obavlja veoma jednostavno tako što se izabere jedan od četiri nivoa zaštite: Trusted, Cautious, Nervous ili Paranoid. Na Trusted nivou blokira se samo" file sharing" preko Interneta, a svi portovi ostaju nezaštićeni. Carious nivo blokira sitemske TCP i UDP portove , Nervous blokira sve TCP portove, ali ne i UDP portove, a Paranoic blokira sve TCP i UDP portove.
Ukoliko dođe do napada, BlackICE aktivira "backtracking trace", koji podatke o napadaču (IP adresu , DNS...) smešta u log fajl . Log fajlovi se mogu čitati samo posebnim uslužnim programom.


ConSeal Private Desktop
Program firme Signal 9 Solutions www.signal9.com ima mogućnost podešavanja Blocked i Trusted aplikacija i filtriranja mrežnog saobraćaja za sve IP servise (na primer: ARP, ICMP, DHCP, DNS, TCP, File Sharing, UDP i ostale protokole). Log fajl je u čitljivom (TXT) obliku za razliku od BlackICE-a. Program prijavljuje sumljivi saobraćaj zvučnim signalom, koji se može isključiti za skoro svaku stavku.


Zone Alarm
Proizvod firme ZoneLabs www.zonelabs.com je besplatan program, namenjen manje iskusnim korisnicima. Korisnički interfejs je moderno urađen, podešavanje se obavlja jednostavno tako što se bira nivo zaštite za lokalnu zonu (podrazumevano je Medium) i za Internet zonu. Podrazumevani nivo zaštite za Internet zonu je High čime se blokira prustup na računar putem NetBIOS servisa i računar je u Stealth modu (firewall "sakriva" sve portove koje nisu korišćeni od strane dozvoljenih programa). Ovo zatvaranje portova dovodi do problema sa mnogim aplikacijama koje imaju ulogu servera pa za njih treba izabrati opciju Allow server. Lista aplikacija dopunjava se automatski i za svaku se moze dozvoliti ili zabraniti pristup, posebno za lokalnu a posebno za Internet zonu, i dodeliti Pass Lock opcija. Pritiskom na dugme
" Unlocked" (koje tada menja naziv u "Locked") može se prekinuti mrežni saobraćaj za sve aplikacije izuzev onih koje imaju Pass Lock pristup, dok se pritiskom na dugme STOP prekida celokupni saobraćaj bez obzira na Pass Lock privilegiju. Mana mu je što nema log fajl u kome se beleži sumljivi mrežni saobraćaj.

 

     
Banner   Banner
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2023 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344