home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

 

O zaštiti uopšte - kako se zaštititi
Virusi i trojanci
Anti virus programi
Firewall programi
Novi virusi
Rečnik

 

404 - URL nije nađen na traženom mestu.

Antivirusni program (AV program), program sposoban da detektuje viruse i "očisti" ih sa sistema.

Attachment - fajl ili Web strana koji mogu biti poslati e-mailom

Access counter - brojač poseta, programčić koji prati koliko je puta strana posećena

Bandwith - predstavlja meru za količinu propusne moći veze. Jedinica oznake je bps, ili baud - tačnije koliko bita modem moze da primi i posalje u sekundi. Bit - skraćenica za binarni broj, moze biti 0 ili 1. Najmanja jedinica računarske informacije. Bits per second (bps, Kbps, Mbps) - broj bita, hiljada bita, milion bita poslatih/primljenih u jedinici vremena sekundi

Browser (Web browser) - uslužni program koji korisniku pruza prikazivanje, interakciju i komunikaciju sa Web stranicom. Postoje one koje podrzavaju samo text i druge koji podrzavaju text, grafiku i ostalo...

CGI - Common Gateway Interface, standardizovana programska tehnologija koja omogućava preko Weba promenu podataka na Web Serveru (uglavnom iz neke forme) tom prilikom obrađujuje podatke i vraća neku vrstu rezultata.

Cgi-bin - uglavom je to direktorijum koji sadrži određene CGI programe na Web Serveru

Cookie - 'kolačić' je jedna vrsta zapisa koji moze da ostane na računaru (u zavisnosti od podešavanja samog browsera) i šalje se svaki put na Web Server kada browser pristupa određenom sajtu. On moze sadržati informacije o korisniku kao sto su ime, prezime ...

Domain Name - jedinstveno ime domena na Internetu. Imena domena mogu biti različita npr. infosky.net infosky.com

Domain Name Server (DNS) - server koji vrši razlučivanje logičkih imena korisnika ili servisa na mreži u IP adrese i obrnuto.

Download - Proces kopiranja nekih podataka kao sto su slike, zvukovi, tekst i ostale različite vrste fajlova.

E-mail - Poznata i kao elektronska pošta, slanje poruka ili fajlova od jednog Internet korisnika do drugog (ili za više korisnika)

FAQ - Frequantly Asked Questions, najcešce pitana pitanja vezana za neku temu

Firewall - je sistem dizajniran da kontroliše protok informacija između lokalnog hosta i bilo kog udaljenog hosta na mreži. Koristi se kao sredstvo za smanjenje rizika od neželjenog pristupa sistemu ili lokalnom računaru.

FTP - File Transfer Protocol, protokol koji se koristi za prenošenje fajlova od korisnika do Web stranica i obrnuto. Ovim protokol kojim je moguće preuzeti sadržaj nekog drugog sajta sa odgovarajućim korisničkim imenom i šifrom

Haker - osoba koja pokušava da probije zaštitu na računarskom sistemu, pristupajući mu sa udaljene tačke, obično preko lozinke koju je na neki način dobio (npr. preko virusa ili trojaca)

Home Page - Moze biti prezentacija određne firme ili korisnika koji imaju svoju prezentaciju na Internetu ili startna strana Web browsera

Host - Računar koji je povezan na mrežu i obezbeđuje određene servise za korisnike te mreže.

Hosting provider - Firma koja pruža usluge hostovanja Internet prezentacija

HTML - Hypertext Markup Language, jasno definisan metod prezentovanja tekstualnih i multimedijalnih materijala za uporebu na World Wide Web-u, jezik uz pomoc koga se kreiraju stranice koje se koriste na World Wide Webu. Postoje mnogi novi korisnicki programi koji sluze za izdravu Web prezetnacija, a kod kojih nije neophodno poznavanje ovog jezika ali ipak prikazuju sam HTML kod.

HTTP - Hypertext Transport Protocol, protokol kojim su definisana pravila za cirkulaciju hypertext fajlova na Internetu, dozvoljava browseru da pristupi Web serveru na bilo kom kompjuteru kada koriste isti 'jezik', bolje rečeno ovaj protokol

Hypertext - Generalno posmatrano, on sadrži sve tekstove koji u sebi sadrže linkove ka drugim dokumentima

Internet (Net) - Mreža svih mreža, neformalna mreža koja povezuje veliki deo svetskih kompjuterskih mreža, veliki broj mreža međusobno povezanih komjutera telefonskim žicama, kablovima i satelitima koji pruzaju pristup i medjusobnu razmenu informacija

IP - Internet Protocol, osnovni protokol za razmenu podataka preko Interneta, deo TCP/IP grupe protokola

IP adresa - četiri broja između 0 i 255 međusobno odvojenih tačkom,služi za identifikaciju lokacije svakog člana mreže

ISDN - Integrated Services Digital Network, je digitalni komunikacioni servis koji radi preko postojeće telefonske infrastrukture, a u prevodu ga nazivamo Digitalna Mreža Integrisanih Usluga

ISP - Internet Service Provider, Internet posrednički centar, firma koja pruža Internet usluge, InfoSky je ISP firme Informatika

Java - Objektno orijentisan programski jezik, specijalno aplikativan za World Wide Web, razvijen 1990 od korporacije Sun Microsystems

Link - Odredjena deonica jedne Web strane (tekst, slika, bilo sta) koja upućuje na drugu Web stranicu

Mail bomb - veliki broj email-ova poslatih jednoj osobi ili sistemu sa ciljem da prouzrokuje pad servera

On-line - odnosi se na vremenski period kada ste povezani na Internet preko telefonskih žica

Password - lozinka kojom se korisnik (uz korisničko ime) služi za identifikaciju na mreži.

POP3 - Post Office Protocol, protokol koji se koristi za preuzimanje email-ova

Port - tačka kroz koju podaci mogu ući ili napustiti mrežu.

Plug-in - Dodatni program koji se izvršava unutar Browsera dajući mu dodatne mogućnosti pregleda određenih tipova dokumenata: gledanje video klipova, slušanje muzike...

Router - uređaj koji omogućava povezivanje nekoliko regiona (podmreža) u jednu mrežu, kontrolišući mrežni saobraćaj između njih.

Server - računar koji čuva informacije koje se dele širom mreze i odgovara na zahteve za informacijama od strane klijenata

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, protokol koji se koristi za slanje email-ova

Spam - neželjeni email koji je poslat za više korisnika odjednom, uglavnom oglasnog tipa ili korisničke usluge. Zabranjena radnja

Surf - izraz koji opisuje gledanje Web sajtova na Internetu

TCP/IP - Transmision Control Protocol/ Internet Protocol, skup protokola za komunikaciju na Internetu

Trojanski konj (Trojan horse, Trojan), naizgled bezopasan program klijent-server tipa, napravljen da zaobidje sigurnosnu zaštitu na sistemu.

User name - koricniko ime

URL - Uniform Resource Locator, ili popularnije zvana Internet adresa

Virus - Programski kod koji ima sposobnost razmnožavanja, tako što "zakači" svoje kopije za druge fajlove na sistemu, izazivajući štetu na njima i sistemu uopšte.

Web site - kolekcija od više Web strana na jedinstvenom URL-u

Web strana - strana u okviru jednog sajta, moze se uporediti sa knjigom i stranicama u knjizi

World Wide Web - WWW - Kolekcija tekstova, knjiga, slika, filmova, zvukova, na Web stranicama povezanih preko Interneta. WWW nije Internet vec predstavlja samo njegov deo.

 

     
Banner   Banner
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2023 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344