home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

Možda u ovom trenutku nemate mogućnosti za uspostavljanje stalne veze ka Internetu, možda čak nemate ni računar. To nije razlog da nemate svoju prezentaciju i da ne budete prisutni na milionskoj mreži korisnika.
InfoSky Vam omogućava da sve informacije o Vašoj firmi ili organizaciji postavite u formi prezentacije kojoj će pristupati korisnici Interneta iz celog sveta, 24 časa dnevno, na jedinstvenoj adresi www.ime_firme.co.rs (ili www.ime_firme.com), www.ime_organizacije.org.rs, www.ime_skole.edu.rs.

Šta dobijate od InfoSky-a?
ispred.gif (340 bytes)Prostor na našem serveru za postavljanje Vaše prezentacije.
ispred.gif (340 bytes)Mogućnost korišćenja raspoloživih servisa (brojač i Form mail) za osnovni webhosting paket i servisa (brojač, Form mail i pretra
živač) za napredni webhosting paket.
ispred.gif (340 bytes)Mogućnost registracije domaćeg rs domena ili nekog od internacionalnih domena (com, net, org, biz, info...)
ispred.gif (340 bytes)FTP nalog koji služi samo za postavljanje i ažuriranje prezentacije, i ne koristi se za pristup Internetu.
ispred.gif (340 bytes)Preusmeravanje pošte koja je upućena na adrese sa Vašeg domena na Vaš nalog za pristup Internetu. Šta to znači? Pošta koja stiže na imeprezime1@ime_firme.co.rs, imeprezime2@ime_firme.co.rs,..., se preusmerava na jedan nalog, npr. firma@infosky.net.
ispred.gif (340 bytes)Link sa InfoSky prezentacije na Vašu prezentaciju.
ispred.gif (340 bytes)Pristup log fajlovima Vaše prezentacije.

Šta InfoSky očekuje od Vas?
ispred.gif (340 bytes)Da imate pripremljenu prezentaciju u HTML formi i da je pomoću dobijenog FTP naloga postavite na server.
Pogledajte uputstvo za postavljanje poslovnih prezentacija.
InfoSky Web dizajn tim je u mogućnosti da Vam izradi Web prezentaciju po Vašoj želji. Informišite se na strani o Web dizajnu.
Ukoliko ste zainteresovani pošaljite mail na
webmaster@infosky.net.

Kad počinje da teče period za koji ste uplatili web hosting?

Period za koji ste uplatili web hosting počinje da teče kad ispunite bilo koji od sledećih uslova:
- kad postavite prezentaciju;
- kad započnete korišćenje mail forwardinga;
- ukoliko ste uplatitili hosting za godinu dana, po isteku mesec dana od registracije (praktično, hosting u ovom slučaju traje 13 meseci);
- ukoliko ste uplatili za period kraći od godinu dana, hosting počinje da teče od dana kad vas obavestimo da je domen registrovan.

Registracija internacionalnih domena

InfoSky poseduje LIR status dobijen od RIPE-a, te shodno tome klijentima omogućava jednostavnu registraciju i internacionalnih TLD domena.
Procedura registracije TLD domena započinje preuzimanjem formulara. Formular odštampajte i popunite sve neophodne podatke. Popunjen i potpisan formular možete nam poslat na mail:

webmaster@infosky.net ili na fax: 011/3215 344.  

Registracija RS domena

InfoSky poseduje status ovlašćenog registra za .rs te shodno tome klijentima omogućava jednostavnu registraciju .rs domena.Da bi proverili da li je željeno ime domena trenutno slobodno za registraciju iskoristite opciju za proveru raspoloživosti domena:

Ukoliko je ime domena slobodno, procedura za registraciju .rs domena započinje preuzimanjem odgovarajućeg formulara u zavisnosti da li je registrant domena pravno ili fizičko lice.

Popunjen i potpisan formular možete nam poslati na mail: webmaster@infosky.net ili na fax 011/3215 344

RS Pravna lica
RS Fizicka lica
RNIDS Pravilnik

Registracija срб domena

 

Ćirilički domen najvišeg nivoa .срб predstavlja Republiku Srbiju na Internetu i omogućava formiranje internet adresa koje su napisane ćiriličkim pismom.

Odlukom RNIDS-a od 27. januara 2012. godine počinje registracija “.срб” domena i u  prvih 6 meseci od početka registracije (27.01.2012.), pravo na registraciju imaju samo postojeći vlasnici .rs domena, a moguće je registrovati samo one .срб domene koji su u direktnoj vezi sa vašim .rs domenima tj. koji su transliterovan na ćiriličko pismo prema pravilima koja su detaljno objašnjena u <Pravilniku o početku rada .срб registra> na sajtu RNIDS-a.

Na web sajtu RNIDS-a  je postavljena i <aplikacija za prikaz ekvivalentnih ćiriličkih domena>. Koristeći aplikaciju  možete izvršiti uvid u  listu ekvivalentnih ćiriličkih domena za sve .rs domene, bez obzira da li su registrovani ili ne i odlučiti se za odgovarajući oblik .срб domena.

Ukoliko ne iskoristite pravo registracije,  jer vam ponuđeni “.срб” domeni iz baze RNIDS-a ne odgovaraju, možete sačekati period slobodne registracije  “.срб” domena, koji počinje 27.7.2012. Tada ćete moći  da registrujete za svaki svoj .rs domen za koji niste iskoristili pravo prioritetne registracije, jedan slobodan “.срб” domen po povlašćenoj ceni. Ovaj period povlašćene registracije “.срб” domena za vlasnike domena koji nisu iskoristili  pravo registracije .срб domena tokom prvih 6 meseci registracije  ističe 27.10.2012.

Posle 27.07.2012. bićete u mogućnosti da slobodno registrujete (ukoliko je ime domena slobodno) željeni domen u okviru .срб domena samo po komercijalnim uslovima (koji će naknadno biti utvrđeni)  shodno vašim potrebama, vodeći računa o tome da nazivi srpskih ćiriličkih internet domena, pored 30 slova srpske ćirilice (a-ш), mogu da sadrže i cifre (0-9) i crticu (-). Ne smeju da sadrže crticu na početku ili kraju, kao ni dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji. Naziv .срб domena može da sadrži najviše 63 ASCII znaka posle ACE kompatibilne konverzije

U okviru .срб domena postoje sledeći poddomeni:

.RS domen .СРБ domen Obrazloženo
.co.rs .пр.срб privreda, preduzeće, preduzetnik
.org.rs .орг.срб organizacija
.edu.rs .обр.срб obrazovanje
.in.rs .од.срб predlog od

Delegirani domeni:

.RS domen .СРБ domen Obrazloženo
.gov.rs .упр.срб ograni uprave
.ac.rs .ак.срб akademska mreža

Cena registracije .срб domena po povlašćenoj ceni iznosiće 1 RSD + PDV, a moguće je registrovati onoliko .срб domena koliko imate registrovanih .rs domena,  uz napomenu da je .срб domene  moguće registrovati samo na godinu dana, bez obzira na koliko godina su registrovani .rs domeni i to samo kod ovlašćenog registra kod koga je i .rs domen. Ukoliko želite da registrujete .срб domen preko drugog OR-a, potrebno je da svoj .rs domen prethodno prebacite transferom kod tog OR-a.

 

NAPOMENA

Da bi se ćirilični domen pravilno prikazao u browseru, Vaš browser mora da podržava tu opciju, u suprotnom videćete kombinaciju specijalnih simbola.

U ovom trenutku nije moguće slati mailove na adrese sa ćiriličnim domenom, jer trenutno važeći Internet standardi ne podržavaju kompletne ćirilične e-mail adrese. 

     
b2.gif (1883 bytes)   b3.gif (1851 bytes)
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2023 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344