home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 


ispred.gif (340 bytes)Šta prvo treba da uradim da bih imao svoju prezentaciju ?

Javite nam se na 3215 219 da proverimo da li je domen koji želite da registrujete slobodan, i da pojasnimo eventualne nejasnoće.

ispred.gif (340 bytes)Koju adresu će imati moja prezentacija ?

www.ime_firme.co.rs - Preduzeća (privatna, društvena, mešovita, javna), registrovana u skladu sa Zakonom o preduzećima, registruju se unutar "korporativnog" domena (CO.RS), bez obzira na vrstu delatnosti koju obavljaju.

ispred.gif (340 bytes)Kako da postavim prezentaciju na server ?

FTP je skraćenica od File Transfer Protocol i služi za prenos fajlova sa lokalnog na udaljeni računar i obrnuto. Pomoću nekog od programa za rad sa FTP-om, npr. Cute FTP-a, treba postaviti prezentaciju na server, koristeći username i password koje ćete dogovoriti sa nama javivši se na 3215 219. Za host address treba uneti ftp.ime_firme.co.rs.

ispred.gif (340 bytes)Opšte napomene

Našem serveru uopšte nije svejedno da li je ime fajla pisano malim ili velikim slovima. Takođe, morate paziti i kako pozivate fajl iz HTML dokumenta. Znači, ukoliko ste fajl koji se zove slika.JPG pozvali sa slika.jpg, mozete očekivati probleme. Početni fajl Vaše prezentacije mora se zvati index.html ili index.htm.

ispred.gif (340 bytes)YU slova na Internetu

Najpoželjniji (i najrasprostranjeniji) standard koji uključuje naša slova je ISO-8859-2, ili Latin2. Za njegovu implementaciju  potrebna je odgovarajuća verzija Windows-a za centralnu i istočnu Evropu, ili konkretno kodna strana 28592. Donekle prihvatljivo rešenje je i Windows 1250 kodna strana, samo imajte na umu da korisnici izvan centralne Evrope obično nemaju ovu kodnu stranu.
Kompromisno rešenje je izbegavanje naših slova (odnosno prosto pisanje s,z,c).

I na kraju nešto što treba izbegavati po svaku cenu - YUSCII i ostali još manje standardni rasporedi. To što ih vi lepo vidite ne znači da je to slučaj i sa ostatkom Internet populacije - rezultat je obično ekran pun nerazumljivih slova.

   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2023 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344