home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 
un-webhost.jpg (2967 bytes)

InfoSky Vam prilikom zakupa prostora na našim serverima obezbeđuje korišćenje sledećih servisa:
ispred.gif (340 bytes)brojač poseta
ispred.gif (340 bytes)mail formular

ispred.gif (340 bytes)Brojač poseta (counter) je servis koji omogućava vlasnicima Web prezentacije da server broji posete na jednoj od stranica sajta, kao i da ukoliko žele podele tu informaciju sa posetiocima jer se može postaviti na stranici kao slika. Jedna prezentacija (sajt) može da ima samo jedan brojač.
Kako se on postavlja?
Pošaljite nam mail sa zahtevom na webmaster@InfoSky.Net da bismo Vam to omogućili. Nakon toga, u svoj html dokument na mestu gde treba da se pojavi brojač unesite html kod:
<img src="http://www2.infosky.net/scripts/count.cgi?df=username.dat|dd=a|ft=8|md=5|tr=n">
Biranjem različitih vrednosti za opcije dd,md,ft,tr i sh postiže se željeni izgled brojača
.

kod opseg opis
dd=A A-E tip brojki
md=5 5-10 broj cifara u broju
ft=2 1-8 tip okvira
tr=N N-Y transparent
sh=Y N-Y prikazivanje cifara
df=x x.dat ime_firme

Evo nekoliko primera:
dd=A md=5 ft=1 tr=Y sh=Y
dd=B md=5 ft=5 tr=N sh=Y
dd=C md=5 ft=2 tr=N sh=Y
dd=D md=8 ft=1 tr=N sh=Y
dd=E md=10 ft=1 tr=N sh=Y
dd=A md=7 ft=1 tr=N sh=N  


ispred.gif (340 bytes)ISP Mail formular (formmail) je servis koji omogućava posetiocima Web prezentacije da popune postavljen formular koji se prosleđuje primaocu definisanom od strane vlasnika prezentacije. Polja formulara definiše vlasnik prezentacije kroz html dokument, a sadržaj se prosleđuje u obliku elektronske pošte.

Kako se on postavlja?

Pošaljite nam mail sa zahtevom na webmaster@InfoSky.Net da bismo Vam to omogućili.

Šta je potrebno da Vi uradite? Sledeće:
Napravite html dokument sa formularom koji želite da posetioci Vaše prezentacije popunjavaju. Neophodno je da imate deo html koda:
<form method="post" action="http://www3.infosky.net/ispmailer/ispmail.html">


Postoji niz polja pomoću kojih možete da kontrolišete razne opcije formulara:

polje recipient_email
opis OBAVEZNO polje!
Ono omogućava definisanje e-mail adrese na koju se šalju popunjeni formulari.
html kod <input type=hidden name=recipient_email value=ime@domen>
polje message
opis OBAVEZNO polje!
Posetilac upisuje poruku koju želi poslati sa prezentacije.
html kod <textarea name=message cols=opcioni broj linija ></textarea>
polje sender_name
opis Opciono polje.
Posetilac upisuje ime i prezime.
html kod <input type=text name=sender_name size=45>
polje sender_email
opis OBAVEZNO polje!
Posetilac upisuje svoju e-mail adresu. Script vodi računa da li je ona uneta pravilno, i javlja grešku ukoliko nije.
html kod <input type=text name=sender_email size=45>
polje subject
opis Opciono polje.
Definiše subject poslatog e-maila.
html kod <input type=hidden name=subject value=željeni naslov>
polje redirect_page
opis Opciono polje.
Omogućava pojavljivanje pripremljene web stranice nakon slanja formulara umesto standardne poruke ISP Mailer servisa.
html kod <input type=hidden name=redirect_page value=određena_strana.html>
polje redirect_404page
opis Opciono polje.
Omogućava pojavljivanje pripremljene web stranice nakon slanja formulara umesto standardne poruke ISP Mailer servisa ukoliko poruka nije uspešno poslata.
html kod <input type=hidden name=redirect_404page value=odreðena_strana.html>

I, na kraju, napravite dugme za slanje formulara. Potreban html kod je:
<input type=submit value=Send>

U nastavku Vam predstavljamo deo html koda koji predstavlja korišćenje gore navedenih funkcija:

<form name="ispmailer" method="post" action="http://www3.infosky.net/ISPmailer/ispmail.html" >
<input name="recipient_email" type="hidden" value="webmaster@infosky.net">
<input name="redirect_page" type="hidden" value="email/poslato.html">
<input name="redirect_404page" type="hidden" value="email/nije_poslato.html">

Ime i prezime: <input name="sender_name" type="text" size="50">
E-mail adresa: <input name="sender_email" type="text" size="50">
Subject: <input name="subject" type="text" size="50">
Poruka<textarea name="message" cols="45"></textarea>
<input type="submit" name="Submit" value="Send">
</form>


Sva dodatna pitanja pošaljite na webmaster@infosky.net

     
b2.gif (1883 bytes)   b3.gif (1851 bytes)
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2023 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344