home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

 

ispred.gif (340 bytes)Šta prvo treba da uradim da bih imao svoju prezentaciju ?

Pošaljite mail na support@InfoSky.Net u kom ćete nam reći da želite da napravite ličnu prezentaciju. Mi ćemo Vam otvoriti nalog koji će Vam to omogućiti.

ispred.gif (340 bytes)Koju adresu će imati moja prezentacija ?

Adresa će biti http://ww1.InfoSky.Net/~username - dakle zavisiće od Vašeg korisničkog imena.

ispred.gif (340 bytes)Kako da postavim prezentaciju na server ?

Ako imate neki FTP klijent za Windows, sledeći redovi Vam nisu neophodni. Oni se odnose prvensteno na korisnike Windowsa 95, koji imaju instaliran FTP klijent.

Iz DOS-prompt-a otkucajte: ftp ww1.InfoSky.Net
Ukoliko je veza uspostavljena, naš server će Vas pitati za username i password.
Posle uspešne provere Vašeg username-a i passworda otkucajte komandu cd public_html - naći ćete se u osnovnom direktorijimu Vaše prezentacije.
Otkucajte komandu bin - za binarni prenos fajlova.
Sa lcd (putanja) se prebacite na željeni direktorijum na Vašem disku i - spremni ste za prenos fajlova Vaše prezentacije.

ispred.gif (340 bytes)Kratko uputstvo za FTP

FTP je skraćenica od File Transfer Protocol i služi za prenos fajlova sa lokalnog na udaljeni računar i obrnuto. Spisak osnovnih komandi FTP-a :

cd - promena direktorijuma na udaljenom računaru
lcd - promena direktorijuma na lokalnom računaru
ls - listanje sadržaja diektorijuma na udaljenom računaru
bin - binarni prenos podataka (uvek koristiti za home page)
asc - ASCII prenos podataka
get - prenos fajla sa udaljenog računara na lokalni (treba navesti ime fajla)
put - prenos fajla sa lokalnog računara na udaljeni (treba navesti ime fajla)
mget - kao get, za više fajlova čija imena ispunjavaju kriterijume
(*.* prenosi sve fajlove)
mput - kao put, za više fajlova čija imena ispunjavaju kriterijume
(*.* prenosi sve fajlove)
mkdir - kreiranje direktorijuma na udaljenom računaru
del - brisanje fajla na udaljenom računaru (treba navesti ime fajla)
mdel - kao del, za više fajlova čija imena ispunjavaju kriterijume
bye - završetak rada

Ako vam se sve ovo čini suviše komplikovano, nabavite neki od programa za rad sa FTP-om, npr. Cute FTP.

ispred.gif (340 bytes)Opšte napomene

Našem serveru uopšte nije svejedno da li je ime fajla pisano malim ili velikim slovima. Takođe, morate paziti i kako pozivate fajl iz HTML dokumenta. Znači, ukoliko ste fajl koji se zove slika.JPG pozvali sa slika.jpg, mozete očekivati probleme. Početni fajl Vaše prezentacije mora se zvati index.html. Ostali HTML fajlovi mogu imati ekstenziju .htm ili .html, svejedno.

ispred.gif (340 bytes)YU slova na Internetu

Najpoželjniji (i najrasprostranjeniji) standard koji uključuje naša slova je ISO-8859-2, ili Latin2. Za njegovu implementaciju  potrebna je odgovarajuća verzija Windows-a za centralnu i istočnu Evropu, ili konkretno kodna strana 28592. Donekle prihvatljivo rešenje je i Windows 1250 kodna strana, samo imajte na umu da korisnici izvan centralne Evrope obično nemaju ovu kodnu stranu.
Kompromisno rešenje je izbegavanje naših slova (odnosno prosto pisanje s,z,c).

I na kraju nešto što treba izbegavati po svaku cenu - YUSCII i ostali još manje standardni rasporedi. To što ih vi lepo vidite ne znači da je to slučaj i sa ostatkom Internet populacije - rezultat je obično ekran pun nerazumljivih slova.Za ostale informacije pogledajte stranu FAQ ili nas kontaktirajte na email support@infosky.net.

 

   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2024 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344