home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 
Wireless Internet pristup
 

Stalni pristup Internetu putem radio linka na opsegu 5.4 GHz, podrazumeva fizičku vezu preko radio uređaja na strani korisnika sa nekom od baznih stanica Informatikinog Internet centra InfoSky-a, na teritoriji grada Beograda. Ovaj sistem prenosa obezbeđuje, brzu, pouzdanu i kvalitetnu vezu prema Internet globalnoj mreži velikih kapaciteta, permanentno 365 dana u godini.

U okviru paketa Wireless 5.4 GHz korisnik dobija:

 • Visoko kvalitetnu i pouzdanu vezu, 24 časa dnevno, 12 meseci u godini
 • Simetričnu pristupnu brzinu
 • Kapaciteti linka prema korisnicima od 512 Kbps do 10 Mbps
 • Neograničen protok podataka
 • Željeni opseg statičkih IP adresa
 • Jednostavno i brzo proširenje pristupne brzine na strani korisnika
 • Mogućnost primene posebnih protokola i bezbedonosnih procedura
 • Mogućnost implementacije novih naprednijih servisa
 • Tarifni paketi usluga prilagođeni potrebama korisnika
 • Radio uređaj obezbeđuje Informatika a.d za sve vreme korišćenja Internet pristupa.
 • Brza i jednostavna montaža korisničkih uređaja.
 

Ukoliko su Vam potrebne detaljne informacije o uslovima korišćenja radio mreže InfoSky-a možete nas kontaktirati putem maila:

sales@infosky.net ili telefona 011/ 3215 196

Ukoliko ste pravno lice, upit za proveru tehničkih mogućnosti za povezivanje na radio mrežu InfoSky-a možete izvršiti online na adresi:

http://www.infosky.net/wireless-upitnik.html
.  

 
 

 
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2024 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344