home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

 

Da biste prijavili SPAM popunite prijavu kroz formular.

U polje header je potrebno kopirati header SPAM poruke. To ćete učiniti na sledeći način:

- ako koristite Outlook express kliknite na dva puta na poruku, zatim na File -> Properties, pa na karticu Details. Izaberite sve i kopirajte u polje header.
- ako koristite Outlook, klinite desnim dugmetom na poruku, izaberite Options i iskopirajte sve iz polja Internet headers
- korisnici Netscape-a
će izabarati poruku i klinuti na View -> Message source i iskopirati vrh poruke koja počinje sa nekoliko linija koje izgledaju slično ovome:

X-POP3-Rcpt: nekiuser@AS
Return-Path: <username@nekidomen.com>
Received: (from root@localhost)
by racunar.nekidomen.Net (8.10.2/8.10.2) id g9A9NOT04511
for nekiuser@infosky.net; Thu, 10 Oct 2002 11:23:24 +0200
...

a završava se sa nekoliko linija koje izgledaju slično ovome:

...
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4133.2400


(za kontakt)
email
news

 

   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2024 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344