home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

ISDN (Integrated Services Digital Network) je digitalni komunikacioni servis koji radi preko postojeće telefonske infrastrukture, a u prevodu ga nazivamo Digitalna Mreža Integrisanih Usluga. ISDN Vam omogućava:
Prenos podataka brzinom i do 128 Kb/s, dok je kod klasičnih analognih modema maksimalna brzina 56 Kb/s.
Kraće vreme potrebno za uspostavljanje veze. Kod klasičnih modema potrebno je 30-tak sekundi, a kod ISDN-a nešto manje od pola sekunde.

Bazni prikljuak (BRI) je za najveći broj korisnika, kako firmi, tako i građana, od najveceg interesa. Pomocu ovog priključka moguće je istovremeno voditi telefonski razgovor i koristiti Internet.
Kako?
Bazni priključak (2B+D) deli klasičnu telefonsku liniju u tri digitalna kanala, dva B i jedan D kanal. Svaki od ovih kanala se može koristiti zasebno, pri čemu se B kanali koriste za prenos podataka brzinom 64Kb/s, a D kanal se koristi za uspostavljanje i prekidanje poziva, prenos kontrolnih signala i sl. Dakle preko jednog B kanala možete voditi telefonski razgovor, a preko drugog čitati pristigle e-mail poruke u Vaše sanduče.
Korisnici koji imaju bazni priključak mogu tražiti uspostavljanje stalne tzv. semipermanentne veze, kapaciteta 64 ili 128Kb/s. Time prelaze u kategoriju korisnika na stalnoj vezi. Tada su troškovi prema Telekomu fiksni na mesečnoj bazi, a InfoSky svoje usluge naplaćuje na osnovu merenja saobraćaja.

Primarni priključak (PRI) obezbeđuje 30 pristupnih kanala, koje mogu da koriste kako bazni ISDN korisnici tako i korisnici koji pristupaju analognim modemima.
InfoSky takođe koristi primarne priključke za svoje pristupne linije, tako da je na linijama omogućen i ISDN pristup.

     
b2.gif (1883 bytes)   b3.gif (1851 bytes)
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1997-2024 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344